0
اخبار ارزیابی

۲۶ آبان ۱۳۹۷ - اخبار ارزیابی
تست خودشناسی آمادگی برای راه‌اندازی کسب و کار

آیا دوست دارید که کسب و کاری ویژه خود را، راه اندازی کنید؟ از دیدگاه متخصصین و مشاورین هر فردی قبل از یادگیری هر نوع مهارتی یا راه‌اندازی کسب‌وکاری، لازم است که بداند آیا از لحاظ شخصیتی مناسب این فعالیت هست یا خیر؟ در واقع شناخت خود قبل از هر اقدامی در اولویت قرار دارد.

هم اکنون یک ارزیابی ساده برای شما فراهم آورده ایم تا با پر کردن پاسخ سوالات آن در قالب بلی یا خیر بتوانید خودتان را در رویایی با مسیر کارآفرینی بشناسید و بدانید آیا میتوانید کارفرمایی مقتدر و موفق باشید یا خیر.

این ارزیابی شامل 25 سوال است که هر پاسخ بلی دارای 4 امتیاز و پاسخ خیر دارای صفر امتیاز است. در پایان امتیاز شما شمارش شده و نتایج ظاهر میگردد.

 

ارزیابی کارآفرینی