تست خودشناسی آمادگی برای راه‌اندازی کسب و کار

تست خودشناسی آمادگی برای راه‌اندازی کسب و کار

آیا دوست دارید که کسب و کاری ویژه خود را، راه اندازی کنید؟ از دیدگاه متخصصین و مشاورین هر فردی قبل از یادگیری هر نوع مهارتی یا راه‌اندازی کسب‌وکاری، لازم است که بداند آیا از لحاظ شخصیتی مناسب این فعالیت هست یا خیر؟ در ...