شرکت Imperial Tourism  در حوزه خدمات مربوط به گردشگری و هتل فعالیت می کند. پروژه هویت بصری و ست سازمانی این شرکت، در اواخر سال 1396 به دپارتمان دیزاین آژانس دیجیتال مارکتینگ شهرآرا سپرده شد.

 

فعالیت های انجام شده در پروژه هویت بصری Imperial Tourism

 

چالش های پیش رو در پروژه mperial Tourism  و راه حل شهرآرا:

توجه به این امر که شرکت Imperial Tourism  متمرکز بر فعالیت های گردشگری و هتل است. ایجاب میکرد که، هویت بصری این مجموعه ویژگی های مربوط به سفر و گردشگری را در خود لحاظ کند و هماهنگی کاملی با اهداف سازمانی این شرکت داشته باشد. با توجه به اینکه لوگوی این مجموعه از پیش طراحی شده بود، تلاش شد هویت بصری نیز بر پایه لوگوی این شرکت طراحی و اجرا گردد.

در این راستا، با انتخاب رنگ و طراحی متناسب، تلاش شد تا خروجی مبتنی بر بریف و خواسته ی کارفرما تولید و ارائه گردد.

نمایش بیشتر