کمپین صفای سفره صنعت غذایی مرادی، یکی از پروژه‌های آژانس دیجیتال شهرآرا است که توسط تیم کمپین و خلاقیت شهرآرا با موفقیت برنامه ریزی و اجرا شد.

 

این پروژه، یکی از پروژه های ویژه شهرآرا بود، که بنا بر نیاز مطروحه از سوی کارفرما، با هدف آگاهی بخشی به مخاطبین واقعی صنعت غذایی مرادی اجرا شد:

سه هدف اصلی این کمپین عبارت بودند از :

  • برندسازی
  • اشاره به وسعت و فضای صنعت غذایی مرادی
  • اشاره به تولید صنعتی آش مرادی

چالش های اجرای پروژه کمپین صفای سفره صنعت غذایی مرادی چه بود؟

مخاطبین صنعت غذایی مرادی سالیان زیادی بود که این برند را با نام آش مرادی میشناختند و از وجود یک کارخانه صنعتی تولید آش و دیگر مواد غذایی آگاهی نداشتند. تصور تولید آش مقیاس خانگی و بسیار کم همان چالشی بود که در اجرای این پروژه با آن مواجه بودیم. 

وظیفه آژانس دیجیتال مارکتینگ شهرآرا این بود که در این کمپین به بهانه ای وسعت و تولید صنعتی برند صنعت غذایی مرادی را به مخاطبین نشان دهد.

 

راه حل پیشنهادی آژانس دیجیتال شهرآرا

ابتدا پرسونای دقیقی از دسته بندی مشتریان احتمالی طراحی کردیم و سعی کردیم شناخت دقیقی از مشتریان این برند داشته باشیم .

سپس لازم میبود که کمپینی طراحی میکردیم، با توجه به نزدیکی ماه رمضان و تمایل شدید مردم به خرید آش در این دوره بهترین فرصت بود تا کمپینی با موضوع ماه رمضان و آش طراحی کنیم و درست زمانی که مردم بیشترین توجه را به خرید آش دارند ماهیت اصلی برند صنعت غذایی را روشن سازیم.

با مشورت های بسیار و جلسات طوفان مغزی در نهایت کمپین #صفای_سفره طراحی و اجرا شد. این کمپین در مقیاس 360 درجه و با توجه به بودجه تخصیص یافته و اهداف مورد نظر با بازخورد قابل توجه و خوبی مواجه شد.

 

فعالیت های انجام شده در پروژه کمپین صفای سفره صنعت غذایی مرادی  چه بود؟

  • تحقیقات بازار هدف
  • تولید پرسونای مشتریان
  • ایده یابی کمپین
  • تولید سناریو
  • برگزاری کمپین
  • تحلیل بازخوردها
نمایش بیشتر